• اصول داده های بزرگ(مفاهیم و پیشران ها و تکنیک ها)

اصول داده های بزرگ(مفاهیم و پیشران ها و تکنیک ها)

Principles of Big data (concepts and propulsion and techniques)

آتی نگر

18000
موجود
نظرات کاربران
ارسال نظر
7 روز هفته، 24 ساعته پاسخگوی شما هستیم.
  • شماره تماس: 03132225332
  • info@rohamtechnology.com